loading

Nasza firma

                                                   

69 lat doświadczenia

GRZEGORZ Widok 3D 2

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach powstało na bazie Biura Projektów, które jako wielozakładowe przedsiębiorstwo państwowe działało w Katowicach już od 1948 roku. W latach 70/80-tych XX w. – w związku z prężnie rozwijającą się branżą górnictwa –  funkcjonowało jako największe tego typu przedsiębiorstwo w kraju. Powstało wówczas ponad 25 projektów budowy nowych kopalń oraz około 65 projektów rozbudowy i modernizacji kopalń czynnych, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w wyniku restrukturyzacji branży, Biuro  wyspecjalizowało się również w zagadnieniach likwidacyjnych kopalń węgla kamiennego. Wykonano wówczas około 40 opracowań związanych z całkowitą lub częściową likwidacją kopalń. W 2004 r. Biuro Studiów i Projektów Górniczych przekształciło się w Spółkę Akcyjną z jedynym akcjonariuszem – Skarbem Państwa, a od 2011 r. działa jako Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach sp. z o.o.

Wyspecjalizowana kadra

Obecne nasze Biuro zatrudnia szereg specjalistów w dziedzinie budownictwa podziemnego oraz projektantów ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi, do projektowania i nadzorBogdanka 2u budowlanego w branżach: architektonicznej, budowlanej, drogowej, elektrycznej i instalacyjnej. Znaczną grupę stanowią również projektanci branży mechanicznej, którzy specjalizują się w opracowywaniu dokumentacji technicznej dotyczącej górniczych wyciągów szybowych. Jako biuro projektowe możemy poszczycić się więc nie tylko wieloletnim doświadczeniem w branży, ale również  kadrą wysoko wykwalifikowanych pracowników, co gwarantuje wysoki poziom opracowywanych dokumentacji technicznych oraz terminowość prowadzonych prac. 

Kompleksowa oferta

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest wykonywanie kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy zakładów górniczych oraz inwestycji towarzyszących, prowadzenie realizacji inwestycji, nadzór autorski i inwestycyjny, a także prowadzenie studiów i badań w zakresie projektowania zakładów przemysłu wydobywczego. Projekty są opracowywane stosownie do obowiązujących norm, przepisów, uwarunkowań lokalnych i terenowych. W ramach realizacji dużych kontraktów współpracujemy z firmami wykonawczymi, co gwarantuje pełną kompleksowość naszej oferty.

Wysokie standardy

W 2012 r. wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2009

Projekty nie tylko dla górnictwa

Spółka działa również poza branżą górniczą. Z ciekawszych rozwiązań poza górnictwem należy wymienić:

  • projektowanie nowych oraz modernizację i rozbudowę czynnych zakładów energetycznych i ciepłowniczych w zakresie urządzeń transportowych, nawęglania i odpopielania;
  • wykonanie kompleksowego projektu modernizacji krytej pływalni w Jaworznie dla Elektrowni JAWORZNO III S.A.;
  • zaprojektowanie wyrobiska podziemnego dla Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar.