loading

Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna

Wykonanie projektu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem w zakresie naprawy obudowy szybu Kinga zgodnie z opracowaniem pt.: „Badanie przez rzeczoznawcę stanu obudowy szybu „Kinga” zlokalizowanego w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w Wieliczce” z września 2016.”